JASCON International Trade oferuje wiedzę i rozwiązania do tworzenia wartości dodanej, a zatem ma doskonałe warunki, aby rozwinąć dzialalność na nowych rynkach w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.       Infrastruktury i Transportu

       Przemysłu wydobywczego

       Ropy naftowej i gazu

       Rolnictwo

       Turystyka

       Technologia


Jasconews